25ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας 190 14 Αφίδνες, Αττική|info@vada.gr

Συστήματα στερέωσης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Γενικές απαιτήσεις

Τα συστήματα στερέωσης θα είναι ανθεκτικά στη σκουριά και τη διάβρωση και θα έχουν αφαιρούμενη βίδα ή βιδωτό περικόχλιο, ικανά να αντέξουν τα φορτία της κατασκευής που θα στηρίξουν. Τα μεγέθη και τα υλικά κατασκευής των κοχλιών-περικοχλίων-εκτονουμένων βυσμάτων, ροδελών και αναστολέων χαλάρωσης (grovers) θα εγκρίνονται από την Επίβλεψη η οποία δικαιούται να ζητήσει τα σχετικά πιστοποιητικά ή τα πρότυπα βάσει των οποίων έχουν παραχθεί.

Γενικώς απαγορεύεται η χρήση βλήτρων ή άλλων ιδιοκατασκευασμένων υλικών στερέωσης έστω και με χρήση ρητινών. Για όλες τις περιπτώσεις βίαιης παρέμβασης σε φέροντα ή μη δομικά στοιχεία θα λαμβάνει γνώση η Επίβλεψη και θα παρέχει τυχόν έγκριση άμεσα.

Πηγή: Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 03-08-03-00
2019-10-31T16:24:59+02:00Categories: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΨΕΥΔΟΚΑΣΕΣ|Tags: |

About the Author:

Αφήστε ένα σχόλιο