Αναζητούμε διαρκώς ικανούς και δημιουργικούς συνεργάτες. Αν ενδιαφέρεσαι να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας που εργάζεται με κέφι, ενέργεια και δημιουργικότητα, θα χαρούμε να επικοινωνήσεις μαζί μας. Στείλε μας το βιογραφικό σου στο careers@vada.gr

Τεχνικός Δομικών έργων αλουμινίου – σιδήρου

 1. Αναλύει επαρκώς τις έννοιες: προφίλ, σειρά, σύστημα, κατάλογος, τα είδη όλων των οικοδομικών κατασκευών από αλουμίνιο και τα δομικά μέρη αυτών, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τις εφαρμογές τους την ιστορική εξέλιξη των κατασκευών αλουμινίου και τις προοπτικές εξάπλωσής τους σε νέες εφαρμογές.
 2. Παρουσιάζει πλήρεις γνώσεις σχετικά την τεχνολογία, τα είδη, τα λειτουργικά μέρη, τα υλικά και τις βασικές αρχές και στάδια που διέπουν την κατασκευή κουφωμάτων καθώς και τις διαδικασίες μέτρησης χαρακτηριστικών και ποιοτικής κατάταξης κουφωμάτων.
 3. Αναφέρει όλους τους τρόπους παρασκευής, τις κατηγορίες και τις ιδιότητες του γυαλιού καθώς και τις κατηγορίες και τις ιδιότητες και τις προδιαγραφές των υαλοπινάκων.
 4. Αναγνωρίζει τα υπάρχοντα συστήματα επενδύσεων όψεων και προσόψεων και τη διαδικασία, τις σύγχρονες τάσεις και τα απαιτούμενα υλικά και εξαρτήματα της χρήσης αλουμινίου σε αυτά.
 5. Περιγράφει πλήρως όλες τις διαδικασίες που διέπουν την αποθήκη και το εργοτάξιο καθώς και τις αρχές ορθής χρήσης οικοδομικών μηχανημάτων.
 6. Αναγνωρίζει παραδοσιακά και νέα βασικά δομικά υλικά, τις ιδιότητες και τον τρόπο εφαρμογής τους και επιλέγει τα κατάλληλα εξ αυτών για διαφορετικές εργασίες συσχετίζοντάς τα με τα στοιχεία της οικοδομικής.
 7. Απαριθμεί τις βασικές αρχές τεχνικής σχεδίασης, τα μέσα, όργανα και υλικά αυτής ερμηνεύοντας επαρκώς τεχνικά σχέδια υπό διαφορετικές κλίμακες σχεδίασης.
 8. Περιγράφει τους επαγγελματικούς κινδύνους, τα μέσα προστασίας και τις τεχνικές πρώτων βοηθειών.
 9. Αναλύει θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ανακύκλωσης πρώτων υλών, ορθής χρήσης πηγών ενέργειας απαριθμώντας φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα που δύναται να χρησιμοποιηθούν προς αντικατάσταση άλλων μη φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων σε διαφορετικές εργασίες.
 10. Συνοψίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σαν μισθωτός εργαζόμενος κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον τομέα των ανθρώπινων σχέσεων αλλά και στο σεβασμό των επαγγελματικών υποχρεώσεων.
 11. Αντιλαμβάνεται άρτια την τεχνική ορολογία που έχει καθιερωθεί στο πεδίο της εργασίας του διενεργώντας επαγγελματική επικοινωνία τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά
 1. Εκπονεί ορθά διαγράμματα ροής, ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής.
 2. Σχεδιάζει σωστά, χρησιμοποιώντας ορθά και εφαρμόζοντας αποτελεσματικά οικοδομικά, αρχιτεκτονικά σχέδια με έμφαση στην εφαρμογή δομικών κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου στην οικοδομή, μηχανολογικά σχέδια μεταλλικών κατασκευών και μηχανημάτων παραγωγής.
 3. Αξιοποιεί πλήρως και άρτια τις δυνατότητες του αλουμινίου τόσο στον κατασκευαστικό τομέα όσο και σε βιομηχανικές εφαρμογές αλουμινίου.
 4. Διαχειρίζεται ορθά τις τοποθετήσεις επενδύσεων όψεων στο κτίριο, υαλοπινάκων, ψευτοκασών, κουφωμάτων, κάγκελων και σκαλών από σίδηρο.
 5. Χρησιμοποιεί με ευχέρεια εμπορικά προγράμματα Η/Υ για την σχεδίαση διατομών συστημάτων αλουμινίου και γενικά κατασκευών αλουμινίου, για τον υπολογισμό και την έκδοση κοπών, τη σύνδεση με μηχανήματα κοπής, τον υπολογισμό της βέλτιστης κοπής και για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας γενικότερα.
 6. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική αλληλογραφία, χρησιμοποιώντας σουίτα γραφείου για απλές εφαρμογές (σύνταξη προσφορών, αναφορών, πελατολόγιο κλπ.) εντοπίζοντας βασικές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της εργασίας τους στο διαδίκτυο.
 7. Εντοπίζει τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε στάδιο εργασιών, λαμβάνοντας έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και παρέχοντας πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις μικρών ατυχημάτων.
 8. Εφαρμόζει πλήρως και ορθά τα κατάλληλα ανά περίπτωση συστήματα διασφάλισης ποιότητας στην επιχείρηση.
 9. Οργανώνει το χώρο εργασίας διατηρώντας τον τακτικό και καθαρό κατά τη διάρκεια της.
 10. Συντάσσει ορθά και πλήρως τιμοκαταλόγους προϊόντων
 1. Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και τεχνολογικά δεδομένα στο επάγγελμά του αναθεωρώντας τις αρχικές του γνώσεις.
 2. Αναπτύσσει εποικοδομητικές και αρμονικές συνεργασίες μέσω υγιούς επικοινωνίας τόσο με τους πελάτες όσο με τους συναδέλφους τους και τα συνεργεία, είτε δεχόμενος είτε εκτελώντας εντολές.
 3. Ενεργεί με ορθολογικό τρόπο, υπεύθυνα, ως μέλος ομάδας ή αυτόνομα
 4. Επιλύει, αυτόνομα ή συνεργαζόμενος με άλλους επαγγελματίες του χώρου, προβλήματα που δύναται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
 5. Εργάζεται, συνδυάζοντας τις παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες, σε διαφορετικά περιβάλλοντα αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντάς τη συμπεριφορά του στις εκάστοτε συνθήκες.

Web Content Administrator

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία on-line περιεχομένου και τη γενικότερη επιτήρηση, αναβάθμιση και ορθή προώθηση των προϊόντων ευθύνης του. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με το περιβάλλον του e-Commerce, καθώς και τη συμπεριφορά του διαδικτυακού καταναλωτή. Η παρακολούθηση των τάσεων και του ανταγωνισμού θα πρέπει να είναι μέρος της φύσης του.

 1. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε Marketing, Πληροφορική ή e-Commerce
 2. Εξαιρετικό επίπεδο εξοικείωσης με τεχνολογίες & trends σχετικά με τη γκάμα προϊόντων της εταιρείας
 3. Επαγγελματική εμπειρία σε θέση Digital marketing ή e-Commerce θα ληφθεί υπόψη
 4. Καλό επίπεδο copyrighting
 5. Επικοινωνιακές δεξιότητες
 6. Ισχυρό ομαδικό πνεύμα, λήψη πρωτοβουλιών και καινοτόμος σκέψη
 7. Αρίστη γνώση χρήσης Η/Υ και Internet
 8. Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 9. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)
 1. Γνώση Adobe Photoshop και HTML κώδικα
 2. Εμπορική, μεθοδική και στρατηγική αντίληψη
 3. Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση
 4. Αναλυτικές και αριθμητικές ικανότητες
 5. Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια

Τεχνίτης αλουμινίου – σιδήρου

 1. Αναλύει επαρκώς τις έννοιες: προφίλ, σειρά, σύστημα, κατάλογος, τα είδη όλων των οικοδομικών κατασκευών από αλουμίνιο και τα δομικά μέρη αυτών
 2. Παρουσιάζει πλήρεις γνώσεις σχετικά την τεχνολογία, τα είδη, τα λειτουργικά μέρη, τα υλικά και τις βασικές αρχές και στάδια που διέπουν την κατασκευή κουφωμάτων καθώς και τις διαδικασίες μέτρησης χαρακτηριστικών και ποιοτικής κατάταξης κουφωμάτων.
 3. Αναγνωρίζει τα υπάρχοντα συστήματα επενδύσεων όψεων και προσόψεων και τη διαδικασία, τα απαιτούμενα υλικά και εξαρτήματα της χρήσης αλουμινίου σε αυτά.
 4. Περιγράφει πλήρως όλες τις διαδικασίες που διέπουν την αποθήκη και το εργοτάξιο καθώς και τις αρχές ορθής χρήσης οικοδομικών μηχανημάτων.
 5. Αναγνωρίζει παραδοσιακά και νέα βασικά δομικά υλικά, τις ιδιότητες και τον τρόπο εφαρμογής τους και επιλέγει τα κατάλληλα εξ αυτών για διαφορετικές εργασίες συσχετίζοντάς τα με τα στοιχεία της οικοδομικής.
 6. Ερμηνεύει επαρκώς τεχνικά σχέδια υπό διαφορετικές κλίμακες σχεδίασης.
 7. Περιγράφει τους επαγγελματικούς κινδύνους, τα μέσα προστασίας και τις τεχνικές πρώτων βοηθειών.
 8. Συνοψίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σαν μισθωτός εργαζόμενος κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον τομέα των ανθρώπινων σχέσεων αλλά και στο σεβασμό των επαγγελματικών υποχρεώσεων.
 9. Αντιλαμβάνεται άρτια την τεχνική ορολογία που έχει καθιερωθεί στο πεδίο της εργασίας του
 1. Χειρίζεται και συντηρεί με ορθό τρόπο μηχανήματα και εργαλεία φροντίζοντας για την περισυλλογή τους.
 2. Διαχειρίζεται τα κατάλληλα υλικά κατασκευάζοντας επί τόπου δομικά προϊόντα αλουμινίου και σιδήρου, συνδέσεις δομικών στοιχείων αλουμινίου και σιδήρου (ήλωσης, συγκόλλησης και γενικά σύνδεσης εξαρτημάτων) εντάσσοντάς τα με τρόπο κατάλληλο σε οικοδομικά έργα.
 3. Αξιοποιεί πλήρως και άρτια τις δυνατότητες του αλουμινίου τόσο στον κατασκευαστικό τομέα όσο και σε βιομηχανικές εφαρμογές αλουμινίου.
 4. Διαχειρίζεται ορθά τις τοποθετήσεις επενδύσεων όψεων στο κτίριο, υαλοπινάκων, ψευτοκασών, κουφωμάτων, κάγκελων και σκαλών από σίδηρο.
 5. Επιλύει απλά προβλήματα αριθμητικής και γεωμετρίας επιδεικνύοντας ευχέρεια στην μετατροπή των μονάδων μέτρησης.
 6. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική αλληλογραφία
 7. Εντοπίζει τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε στάδιο εργασιών, λαμβάνοντας έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και παρέχοντας πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις μικρών ατυχημάτων.
 8. Εφαρμόζει πλήρως και ορθά τα κατάλληλα ανά περίπτωση συστήματα διασφάλισης ποιότητας στην επιχείρηση.
 9. Οργανώνει το χώρο εργασίας του διατηρώντας τον τακτικό και καθαρό κατά τη διάρκεια της.
 1. Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και τεχνολογικά δεδομένα στο επάγγελμά του αναθεωρώντας τις αρχικές τους γνώσεις.
 2. Αναπτύσσει εποικοδομητικές και αρμονικές συνεργασίες μέσω υγιούς επικοινωνίας τόσο με τους πελάτες όσο με τους συναδέλφους τους και τα συνεργεία, είτε δεχόμενος είτε εκτελώντας εντολές.
 3. Ενεργεί με ορθολογικό τρόπο, υπεύθυνα, ως μέλος ομάδας ή αυτόνομα και πάντα υπό την εποπτεία και με τις υποδείξεις πιστοποιημένου Τεχνικού Δομικών Έργων Αλουμινίου και Σιδήρου.
 4. Επιλύει, αυτόνομα ή συνεργαζόμενος με άλλους επαγγελματίες του χώρου, προβλήματα που δύναται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
 5. Εργάζεται, συνδυάζοντας τις παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες, σε διαφορετικά περιβάλλοντα αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντάς τη συμπεριφορά τους στις εκάστοτε συνθήκες.

Marketplace Business Developer

 1. Παρακολουθεί και ερευνά την αγορά, διακρίνοντας ευκαιρίες που αναπτύσσουν το δίκτυο συνεργατών, σύμφωνα με τα εταιρικά κριτήρια και στόχους
 2. Διαπραγματεύεται με νέες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, διευρύνοντας τη γκάμα προϊόντων με καινούριες κατηγορίες και αναπτύσσοντας τις υπάρχουσες
 3. Δημιουργεί στρατηγικές συνεργασίες, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και αφοσίωσης
 4. Διασφαλίζει την ανανεωμένη και πλήρη on-line παρουσία των προϊόντων κάθε συνεργάτη, προωθώντας τις προσφορές του και παρέχοντάς του υποστηρικτικές συστάσεις
 5. Διαχειρίζεται και εξυπηρετεί όλο το δίκτυο συνεργατών, ενώ αναπτύσσει στο μέγιστο εκείνους με τις κορυφαίες κατηγορίες
 6. Συνεργάζεται με την αρμόδια ομάδα υποστήριξης και διαχείρισης για τη διασφάλιση της άμεσης ενσωμάτωσης των συνεργατών και της αποτελεσματικής παρουσίασης των προϊόντων τους
 1. Τουλάχιστον εμπειρία 1 έτους σε Direct ή B2B πωλήσεις, ιδανικά σε e-Commerce περιβάλλον
 2. Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, κατεύθυνσης Διοίκησης επιχειρήσεων, Μarketing ή συναφούς κλάδου
 3. Ενθουσιασμός για τον κλάδο του e-Commerce και εξοικείωση με τις τεχνολογίες & τις τάσεις του
 4. Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 5. Αναλυτική, μεθοδική και στρατηγική αντίληψη
 6. Άριστη χρήση H/Y και προγραμμάτων MS Office
 7. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 8. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)
 1. Δημιουργικότητα και καινοτόμος σκέψη
 2. Αυτοπαρακίνηση και δυναμισμός
 3. Ισχυρό ομαδικό πνεύμα και λήψη πρωτοβουλιών

Αποκτήστε το δικό σας Showroom

Καλέστε μας για πληροφορίες

Αξιόπιστοι προμηθευτές μας