Είναι οι ονομαζόμενοι ταμπλάδες που τοποθετούνται σημειακά ή συνολικά στο κούφωμα σε αντικατάσταση του υαλοπίνακα. Μπορούν να κατασκευασθούν από φύλλο αλουμινίου ή από πολλαπλές διατομές αλουμινίου ή από άλλο υλικό, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης, εφόσον προορίζονται για εσωτερικά κουφώματα. Στην περίπτωση των εξωτερικών κουφωμάτων θα πρέπει να κατασκευάζονται από διπλό φύλλο οποιουδήποτε υλικού της επιλογής του μελετητή αλλά η εξωτερική επιφάνεια να είναι ανθεκτική σε εξωτερικές συνθήκες. Μεταξύ των δύο φύλλων θα τοποθετείται θερμομονωτικό υλικό.