Είναι η διατομή που δεν παρουσιάζει γέφυρα κατά το μήκος της για την μεταφορά της θερμοκρασίας μεταξύ των χώρων (θερμογέφυρα). Αποτελείται από δύο διαφορετικές διατομές αλουμινίου άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους με παρεμβολή διαμήκους συνθετικής σκληρής διατομής συνήθως από πολυαμίδιο. Κατά τα λοιπά διαθέτει όπως και οι λοιπές κοινές ή «ψυχρές» διατομές όλες τις διαμορφώσεις για τοποθέτηση υαλοπίνακα κλπ.