Είναι επιπρόσθετα κουφώματα που τοποθετούνται παράλληλα με τα παραπάνω, στο ίδιο άνοιγμα της τοιχοποιίας. Σκοπό έχουν να μετριάσουν τον φυσικό φωτισμό χωρίς να ανακόπτουν τον αερισμό, καθώς και για να αυξήσουν την αντιδιαρρηκτική ικανότητα της κατασκευής. Τα συνήθη συστήματα είναι ανοιγόμενα ή συρόμενα περσιδωτά φύλλα, περιελισσόμενα πετάσματα (ρολά) και κατακόρυφες ή οριζόντιες σκιάδες (περσίδες). Τα συστήματα αυτά υποστηρίζονται από μηχανισμούς  – αυτοματισμούς που παρέχουν άνετη χρήση, όπως ηλεκτροκίνητους ή χειροκίνητους μηχανισμούς περιέλιξης των πετασμάτων, αλλαγής κλίσης των σκιάδων κλπ.