Θερμοδιακοπτόμενα (ή Θερμά) και Συμβατικά (ή Ψυχρά).

  • Θερμοδιακοπτόμενα είναι τα προφίλ με το εξωτερικό μέρος τους να διακόπτεται από το εσωτερικό με ένα θερμομονωτικό παρέμβυσμα πολυαμιδίου για να μην σχηματίζονται θερμικές γέφυρες.
  • Ψυχρά είναι όλα τα υπόλοιπα ενιαία προφίλ.