Είναι το σύνολο των επί μέρους στοιχείων δηλαδή , διατομών από αλουμίνιο, βοηθητικών συνθετικών διατομών για την συναρμολόγηση – υδατοστεγάνωση -αεροσφράγιση, μεταλλικών εξαρτημάτων σύνθεσης και διασφάλισης του απαραμόρφωτου και επίτευξης του απαιτούμενου τρόπου λειτουργίας κάθε κουφώματος, όπως αναλυτικά ορίζονται στο επόμενο άρθρο. Τα συστήματα αλουμινίου σχεδιάζονται από τις σχετικές εταιρίες και διατίθενται στην αγορά με διακριτικές ονομασίες.