Είναι η εταιρία που είναι εξοπλισμένη και οργανωμένη για να αναλαμβάνει την παραγωγή των διατομών (profiles) από κράμα αλουμινίου σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα για λογαριασμό εταιριών παραγωγής συστημάτων. Η εταιρία διέλασης δύναται να αποτελεί τμήμα εταιρίας παραγωγής συστημάτων. Είναι το εργοστάσιο που επεξεργάζεται την πρωτόχυτη ράβδο αλουμινίου (μπιγιέτα) και την διαμορφώνει σε προφίλ μέσα από πρέσες.