Είναι οι διπλοί υαλοπίνακες με το 1 ή και τα 2 τζάμια να είναι ασφαλείας.