Κρύσταλλα με ειδική επίστρωση Low-E ώστε να αντανακλούν την ακτινοβολία προς την πηγή της.