Είναι το κούφωμα που συντίθεται από διπλές διατομές, μία στη εσωτερική και μία στην εξωτερική όψη του, συνδεόμενες μεταξύ τους με συνεχή συνθετική διατομή. Είναι χρήσιμο να τοποθετείται στο περίβλημα του κτιρίου ανεξαρτήτως περιοχής για τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση, ενώ σε εσωτερικούς τοίχους συνιστάται στην περίπτωση της απαίτησης υψηλής ηχητικής μόνωσης. Στην περίπτωση τοποθέτησης επικαθήμενου περιελισσόμενου πετάσματος (ρολού) το κιβώτιο περιέλιξης θα έχει επαρκή θερμομόνωση στην εξωτερική του πλευρά αποκλείοντας θερμογέφυρα στο πάνω μέρος του κουφώματος.

Δείτε προδιαγραφές των ενεργειακών κουφωμάτων μας εδώ