Ειδικά τυποποιημένες και μορφοποιημένες κοίλες διατομές από κράμα αλουμινίου, ανοικτού ή κλειστού (σωληνωτού) τύπου, πολλαπλών επαφών για τη μεταξύ τους συναρμολόγηση, οι οποίες παράγονται με την διαδικασία διέλασης από τις σχετικές εταιρίες. Οι διατομές αλουμινίου κατά την τελική σύνθεση του
κουφώματος περιλαμβάνουν τις απαραίτητες παρεμβαλλόμενες βοηθητικές διατομές από άλλα συνθετικά ή μεταλλικά υλικά, οι οποίες αποτελούν προϊόν σχεδιασμού, εντασσόμενο πλήρως και ενίοτε αποκλειστικά στο συγκεκριμένο σύστημα.

Το προϊόν των βιομηχανιών διέλασης. Παράγεται σε βέργες μήκους 6,00m σε διάφορα σχέδια και με αυτό κατασκευάζονται όλα τα προϊόντα αλουμινίου (κουφώματα, παντζούρια, ρολά, πέργκολες, κάγκελα κτλ).