Είναι τα κουφώματα που κατασκευάζονται από απλό (ψυχρό, συμβατικό) προφίλ χωρίς θερμοδιακοπή.