1. Το περιμετρικό προφίλ αλουμινίου (κάσα για σταθερά και ανοιγόμενα ή οδηγό για συρόμενα)
  2. Το φύλλο, κινητό τμήμα (ανοιγόμενο, συρόμενο, αναδιπλούμενο)
  3. Το υλικό πλήρωσης (υαλοπίνακες, πάνελ)
  4. Τα εξωτερικά στοιχεία ασφάλειας (παντζούρι, ρολό)
  5. Τα εξαρτήματα που χρειάζεται για να λειτουργήσει