Αγ. Αθανασίου 76, 145 69, Άνοιξη|info@vada.gr
Συχνές ερωτήσεις2019-10-20T20:30:58+03:00
Αδιαφανή επίπεδα στοιχεία πλήρωσης2019-03-16T11:36:14+02:00

Είναι οι ονομαζόμενοι ταμπλάδες που τοποθετούνται σημειακά ή συνολικά στο κούφωμα σε αντικατάσταση του υαλοπίνακα. Μπορούν να κατασκευασθούν από φύλλο αλουμινίου ή από πολλαπλές διατομές αλουμινίου ή από άλλο υλικό, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης, εφόσον προορίζονται για εσωτερικά κουφώματα. Στην περίπτωση των εξωτερικών κουφωμάτων θα πρέπει να κατασκευάζονται από διπλό φύλλο οποιουδήποτε υλικού της επιλογής του μελετητή αλλά η εξωτερική επιφάνεια να είναι ανθεκτική σε εξωτερικές συνθήκες. Μεταξύ των δύο φύλλων θα τοποθετείται θερμομονωτικό υλικό.

Διατομές (προφίλ) αλουμινίου2019-03-16T11:41:53+02:00

Ειδικά τυποποιημένες και μορφοποιημένες κοίλες διατομές από κράμα αλουμινίου, ανοικτού ή κλειστού (σωληνωτού) τύπου, πολλαπλών επαφών για τη μεταξύ τους συναρμολόγηση, οι οποίες παράγονται με την διαδικασία διέλασης από τις σχετικές εταιρίες. Οι διατομές αλουμινίου κατά την τελική σύνθεση του
κουφώματος περιλαμβάνουν τις απαραίτητες παρεμβαλλόμενες βοηθητικές διατομές από άλλα συνθετικά ή μεταλλικά υλικά, οι οποίες αποτελούν προϊόν σχεδιασμού, εντασσόμενο πλήρως και ενίοτε αποκλειστικά στο συγκεκριμένο σύστημα.

Το προϊόν των βιομηχανιών διέλασης. Παράγεται σε βέργες μήκους 6,00m σε διάφορα σχέδια και με αυτό κατασκευάζονται όλα τα προϊόντα αλουμινίου (κουφώματα, παντζούρια, ρολά, πέργκολες, κάγκελα κτλ).

Εταιρία κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου2019-03-16T11:37:33+02:00

Είναι η εταιρία που αναλαμβάνει την κατασκευή (σύνθεση – συναρμολόγηση και τοποθέτηση) των κουφωμάτων αλουμινίου, κατ’ ανάθεση από τον ιδιοκτήτη ή τον Γενικό Εργολάβο (Ανάδοχο) του έργου. Η εταιρία κατασκευής επιβάλλεται να είναι εξοπλισμένη και εκσυγχρονισμένη, με τεκμηριωμένη εμπειρία και
εξουσιοδοτημένη από την εταιρία παραγωγής συστημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η πιστή εφαρμογή των οδηγιών και τεχνικών προδιαγραφών του τελικού προϊόντος καθώς και να τηρείται στο ακέραιο ο συμβατικός χρόνος εγγύησης για την απρόσκοπτη λειτουργία και την συνολική στατική επάρκεια των κουφωμάτων.

Εταιρία παραγωγής συστημάτων2019-03-16T11:39:35+02:00

Είναι η εταιρία που μελετά – σχεδιάζει τα ολοκληρωμένα συστήματα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, διενεργεί τις απαραίτητες πιστοποιήσεις δια μέσου κοινοποιημένων εργαστηρίων, ερευνά τις ανάγκες της αγοράς, παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις τάσεις του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και εφαρμόζει τους εκάστοτε κανονισμούς όπως π.χ. για την στατική επάρκεια των προϊόντων της, την βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, την υγιεινή και την ασφάλεια των κτιρίων.
Η εταιρία σχεδιασμού δύναται να διαθέτει μονάδα διέλασης αλουμινίου.

Θερμοδιακοπτόμενη διατομή2019-03-16T11:36:35+02:00

Είναι η διατομή που δεν παρουσιάζει γέφυρα κατά το μήκος της για την μεταφορά της θερμοκρασίας μεταξύ των χώρων (θερμογέφυρα). Αποτελείται από δύο διαφορετικές διατομές αλουμινίου άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους με παρεμβολή διαμήκους συνθετικής σκληρής διατομής συνήθως από πολυαμίδιο. Κατά τα λοιπά διαθέτει όπως και οι λοιπές κοινές ή «ψυχρές» διατομές όλες τις διαμορφώσεις για τοποθέτηση υαλοπίνακα κλπ.

Θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα αλουμινίου – ενεργειακό κούφωμα2019-03-16T11:41:59+02:00

Είναι το κούφωμα που συντίθεται από διπλές διατομές, μία στη εσωτερική και μία στην εξωτερική όψη του, συνδεόμενες μεταξύ τους με συνεχή συνθετική διατομή. Είναι χρήσιμο να τοποθετείται στο περίβλημα του κτιρίου ανεξαρτήτως περιοχής για τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση, ενώ σε εσωτερικούς τοίχους συνιστάται στην περίπτωση της απαίτησης υψηλής ηχητικής μόνωσης. Στην περίπτωση τοποθέτησης επικαθήμενου περιελισσόμενου πετάσματος (ρολού) το κιβώτιο περιέλιξης θα έχει επαρκή θερμομόνωση στην εξωτερική του πλευρά αποκλείοντας θερμογέφυρα στο πάνω μέρος του κουφώματος.

Δείτε προδιαγραφές των ενεργειακών κουφωμάτων μας εδώ

Κατασκευές σκιασμού και πρόσθετης ασφάλειας2019-03-16T11:36:30+02:00

Είναι επιπρόσθετα κουφώματα που τοποθετούνται παράλληλα με τα παραπάνω, στο ίδιο άνοιγμα της τοιχοποιίας. Σκοπό έχουν να μετριάσουν τον φυσικό φωτισμό χωρίς να ανακόπτουν τον αερισμό, καθώς και για να αυξήσουν την αντιδιαρρηκτική ικανότητα της κατασκευής. Τα συνήθη συστήματα είναι ανοιγόμενα ή συρόμενα περσιδωτά φύλλα, περιελισσόμενα πετάσματα (ρολά) και κατακόρυφες ή οριζόντιες σκιάδες (περσίδες). Τα συστήματα αυτά υποστηρίζονται από μηχανισμούς  – αυτοματισμούς που παρέχουν άνετη χρήση, όπως ηλεκτροκίνητους ή χειροκίνητους μηχανισμούς περιέλιξης των πετασμάτων, αλλαγής κλίσης των σκιάδων κλπ.

Κουφώματα αλουμινίου2019-03-16T11:41:44+02:00

Καλείται κάθε κατασκευή, κατακόρυφη ή οριζόντια ή υπό γωνία ενός επιπέδου ή τεθλασμένης επιφάνειας, παράθυρο ή θύρα, λειτουργικής επικοινωνίας μεταξύ εσωτερικών χώρων, καθώς και εξωτερικών με εσωτερικούς χώρους, που διευκολύνει την κυκλοφορία του χρήστη ή και τον φυσικό φωτισμό και αερισμό. Η κατασκευή νοείται ως ενιαίο κατασκευαστικό σύνολο, που λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο και δε φέρει
πρόσθετα δομικά φορτία.

Λειτουργία κουφωμάτων – είδη ανοιγμάτων2019-03-16T11:41:27+02:00

Τα κουφώματα διακρίνονται ανάλογα με την λειτουργία τους σε : Σταθερά, ανοιγόμενα, συρόμενα, αναδιπλούμενα ή συνδυασμοί αυτών. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

Ποιά είναι τα είδη των προφίλ;2019-03-16T11:41:47+02:00

Θερμοδιακοπτόμενα (ή Θερμά) και Συμβατικά (ή Ψυχρά).

  • Θερμοδιακοπτόμενα είναι τα προφίλ με το εξωτερικό μέρος τους να διακόπτεται από το εσωτερικό με ένα θερμομονωτικό παρέμβυσμα πολυαμιδίου για να μην σχηματίζονται θερμικές γέφυρες.
  • Ψυχρά είναι όλα τα υπόλοιπα ενιαία προφίλ.
Σύστημα αλουμινίου2019-03-16T11:36:42+02:00

Είναι το σύνολο των επί μέρους στοιχείων δηλαδή , διατομών από αλουμίνιο, βοηθητικών συνθετικών διατομών για την συναρμολόγηση – υδατοστεγάνωση -αεροσφράγιση, μεταλλικών εξαρτημάτων σύνθεσης και διασφάλισης του απαραμόρφωτου και επίτευξης του απαιτούμενου τρόπου λειτουργίας κάθε κουφώματος, όπως αναλυτικά ορίζονται στο επόμενο άρθρο. Τα συστήματα αλουμινίου σχεδιάζονται από τις σχετικές εταιρίες και διατίθενται στην αγορά με διακριτικές ονομασίες.

Τι είναι η βιομηχανία διέλασης;2019-03-16T11:41:56+02:00

Είναι η εταιρία που είναι εξοπλισμένη και οργανωμένη για να αναλαμβάνει την παραγωγή των διατομών (profiles) από κράμα αλουμινίου σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα για λογαριασμό εταιριών παραγωγής συστημάτων. Η εταιρία διέλασης δύναται να αποτελεί τμήμα εταιρίας παραγωγής συστημάτων. Είναι το εργοστάσιο που επεξεργάζεται την πρωτόχυτη ράβδο αλουμινίου (μπιγιέτα) και την διαμορφώνει σε προφίλ μέσα από πρέσες.

Τι είναι τα συμβατικά (απλά ή ψυχρά) κουφώματα ;2019-03-16T11:41:33+02:00

Είναι τα κουφώματα που κατασκευάζονται από απλό (ψυχρό, συμβατικό) προφίλ χωρίς θερμοδιακοπή.

Τι μπορεί να περιλαμβάνει ένα κούφωμα ;2019-03-16T11:41:41+02:00
  1. Το περιμετρικό προφίλ αλουμινίου (κάσα για σταθερά και ανοιγόμενα ή οδηγό για συρόμενα)
  2. Το φύλλο, κινητό τμήμα (ανοιγόμενο, συρόμενο, αναδιπλούμενο)
  3. Το υλικό πλήρωσης (υαλοπίνακες, πάνελ)
  4. Τα εξωτερικά στοιχεία ασφάλειας (παντζούρι, ρολό)
  5. Τα εξαρτήματα που χρειάζεται για να λειτουργήσει
Υαλοπίνακες ασφαλείας2020-01-11T15:31:53+02:00

Υαλοπίνακες ασφαλείας: αποτελούνται από 2 ή περισσότερα κρύσταλλα ίδιου ή διαφορετικού πάχους κολλημένα μεταξύ τους με μεμβράνη (triplex, laminate).  Διακρίνονται για την αυξημένη αντοχή τους και ασφάλεια. Αν σπάσουν συγκρατούνται από την μεμβράνη. (Προδιαγραφές)

Υαλοπίνακες ασφαλείας διπλοί2019-03-16T11:39:48+02:00

Είναι οι διπλοί υαλοπίνακες με το 1 ή και τα 2 τζάμια να είναι ασφαλείας.

Υαλοπίνακες διπλοί2019-03-16T11:39:50+02:00

Είναι 2 τζάμια σε σχηματισμό διπλής υάλωσης για αυξημένη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Κάθε κρύσταλλο έχει πάχος από 4mm έως 6mm και διαχωρίζονται μεταξύ τους με θερμομονωτικό διάκενο 10mm-12mm-16mm με αέρα ή Argon.

Υαλοπίνακες ενεργειακοί ασφαλείας2021-01-06T10:19:20+02:00

Κρύσταλλα με ειδική επίστρωση Low-E ώστε να αντανακλούν την ακτινοβολία προς την πηγή της.

Υαλοπίνακες μονοί2019-03-16T11:39:49+02:00

Ένα κρύσταλλο πάχους 3-4-5-6-7-8-9-10mm

Υάλωση κουφωμάτων2019-03-16T11:40:07+02:00

Πλήρωση του κενού του πλαισίου με τοποθέτηση μονού υαλοπίνακα στην περίπτωση εσωτερικών κουφωμάτων ή διπλού θερμο-ηχο-μονωτικού στην περίπτωση εξωτερικών κουφωμάτων. Η υάλωση δύναται για λόγους υψηλής απαίτησης ηχομόνωσης να είναι διπλοκέλυφη, δηλαδή εξωτερική και εσωτερική με ικανό διάκενο. Οι υαλοπίνακες γενικώς είναι αντικείμενο μελέτης. Τα πάχη των υαλοπινάκων σε κάθε περίπτωση ορίζονται από τον μελετητή μονοσήμαντα, αφού λάβει υπόψη του τις παραμέτρους που υπαγορεύουν την αντοχή τους, όπως υψόμετρο τοποθέτησης κουφώματος (κανονισμός φορτίσεων), γενικές διαστάσεις κουφωμάτων και ιδιαίτερες απαιτήσεις θερμομόνωσης, ηχομόνωσης κλπ. Οι συνήθεις υαλοπίνακες που διατίθενται στην αγορά είναι οι μονοπαγείς κοινοί διαφανείς, οι θερμικής σκλήρυνσης (SECURIT), οι πολλαπλής διαστρωμάτωσης με ενσωματωμένες μεταξύ τους συνδετικές μεμβράνες με θερμική επικόλληση (LAMINATE) και οι πυράντοχοι. Στην περίπτωση διπλών ή τριπλών υαλοπινάκων συνδεδεμένων μεταξύ τους, όλων των παραπάνω ειδών, το διάκενο ανάλογα με τις απαιτήσεις πληρούται με ατμοσφαιρικό αέρα ή με ειδικά αέρια (ARGON) κλπ, ή μίγμα αυτών. Ως προς την επιφανειακή επεξεργασία οι υαλοπίνακες διατίθενται στην αγορά με διάφορες ιδιότητες που αφορούν στην φωτοπερατότητα, στην περατότητα ενέργειας, στην ανακλασιμότητα, στον αυτοκαθαρισμό, ακόμα και στην ελαφρώς χρωματισμένη μάζα. Σε κάθε περίπτωση ο υαλοπίνακας καθορίζεται από τον μελετητή με αιτιολογημένη πρόταση προς τον ΚτΕ.

Ψευδόκασα2019-03-16T11:36:23+02:00

Είναι το σιδηρό πλαίσιο που τοποθετείται μετά την αποπεράτωση της τοιχοποιίας προκειμένου να διορθώσει την κατακορυφότητα προς όλες τις κατευθύνσεις των παρειών, και οριζοντιότητα του ανωφλίου της ποδιάς και του κατωφλίου (πάνω και κάτω οριζόντια παρειά). Το σύνολο του πλαισίου που διαμορφώνει η ψευδόκασα θα πρέπει να ορίζει μια ορθογώνια επιφάνεια απολύτως επίπεδη και κατακόρυφη, Η ψευδόκασα επίσης διαμορφώνει υποδομή στήριξης του κουφώματος αλουμινίου με βίδες, η οποία σε συνήθεις οικοδομικές εργασίες ενσωματώνεται πλήρως στα επιχρίσματα. Είναι δυνατόν να κατασκευασθεί από ορθογωνική σωληνωτή διατομή τύπου κοιλοδοκού (SHS ή RHS) ικανού πάχους τοιχώματος και πλάτους επαρκές να εφάπτεται όσο απαιτείται η διατομή της κάσας του κουφώματος αλουμινίου. Οι διατομές της ψευδοκάσας πρέπει να είναι γαλβανισμένες με θερμή διαδικασία σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461. Τα σημεία ηλεκτροσυγκόλλησης θα καλύπτονται με ψυχρό γαλβάνισμα (και μόνο) πριν την τοποθέτηση της ψευδοκάσας. Ανάλογη ψευδόκασα τοποθετείται και σε κουφώματα ιδιαίτερης γεωμετρίας όπως κυκλικά, πολυγωνικά, τεθλασμένα κλπ. Το είδος και το μέγεθος της διατομής της ψευδόκασας καθορίζεται από τον μελετητή και εντάσσεται πλήρως στο οικοδομικό περιβάλλον του κουφώματος.

vada κουφωματα αλουμινίου

Αποκτήστε το δικό σας

e-showroom

Καλέστε μας για πληροφορίες