Σφράγιση αρμών

2019-10-31T16:23:55+02:00Categories: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ|Tags: |

Η σωστή σφράγιση του αρμού σύνδεσης της αλουμινοκατασκευής εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία της, δεδομένου [...]