Περιγραφή κουφωμάτων – Επιδόσεις

Ενεργειακά ή Θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα

Τα ενεργειακά κουφώματα κατασκευάζονται από θερμοδιακοπτόμενα προφίλ αλουμινίου. Το κούφωμα διαχωρίζεται σε εξωτερικό και εσωτερικό με την παρεμβολή μονωτικού πολυαμιδίου στην βασική συνδεσμολογία. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται υψηλή θερμομόνωση αλλά και ηχομόνωση. Για να είναι αποτελεσματικά πρέπει να συνδυάζονται με ενεργειακούς διπλούς υαλοπίνακες.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατικά κουφώματα

Τα συμβατικά κουφώματα (ή ψυχρά) κατασκευάζονται από ενιαίο προφίλ αλουμινίου, χαρακτηρίζονται από τις απλές λιτές γραμμές και καλύπτουν τις ανάγκες μιας σύγχρονης κατοικίας. Είναι οικονομικότερα από τα θερμοδιακοπτόμενα, επιτυγχάνουν πολύ καλή θερμομόνωση έχουν εξαιρετική αντοχή και προσφέρονται για περιοχές που δεν παρατηρούνται μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας. Συνδυάζονται με μονούς και διπλούς υαλοπίνακες, ενεργειακούς ή μη.

Ξεκινήστε με τα παράθυρα

Ηχομονωτικά κουφώματαΗχομονωτικά κουφώματα

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κτηριοδομικού Κανονισμού για την ηχοπροστασία των κτιρίων, τα εσωτερικά και τα εξωτερικά κουφώματα αποτελούν οικοδομικά διαχωριστικά στοιχεία και ακολουθούν την ίδια λογική του υπολογισμού της ηχομείωσης. Η ηχομονωτική ικανότητα των κουφωμάτων που απαιτείται, καθορίζεται στη μελέτη του Έργου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κουφώματα συνήθως παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από την υπολογισμένη ηχομείωση λόγω της άμεσης σχέσης τους με τα οικοδομικά στοιχεία, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από όλους τους εμπλεκόμενους στο έργο τα ακόλουθα.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβαλιστικά κουφώματα

Κατασκευάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες προστασίας από κακόβουλες πράξεις με χρήση πυροβόλου όπλου. Η αντιβαλιστική ικανότητα του συστήματος πιστοποιείται ιδιαιτέρως από κοινοποιημένο εργαστήριο, για αντοχή σε βολή(ες) από συγκεκριμένου τύπου ή κατηγορίας όπλου μεγάλης (συνήθως) διατρητικής δράσης όπως πιστόλια – περίστροφα ημιπολυβόλα κλπ. Η αντιβαλιστική ιδιότητα των κουφωμάτων συνίσταται στην αύξηση των τοιχωμάτων των διατομών, την προσθήκη συμπαγών διατομών μεγάλου πάχους, τον τρόπο στερέωσής τους και στην επιλογή ειδικού πιστοποιημένου αντιβαλιστικού υαλοπίνακα ή και ταμπλά που θα έχει και την σήμανση CE. Οι υαλοπίνακες επιπλέον θα διαθέτουν τις απαιτούμενες ιδιότητες θερμομονώσης ηχομόνωσης κλπ. Ο μελετητής θα έχει την ευθύνη της επιλογής του υαλοπίνακα και της διατομής της ψευδόκασας καθώς και του τρόπου στήριξής της στα δομικά στοιχεία του έργου. Τα κουφώματα θα πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1522.

Ηχομονωτικά κουφώματαΑντιδιαρρηκτικά κουφώματα

Είναι αυξημένης αντοχής έναντι διάρρηξης και οποιασδήποτε άλλης βίαιης ενέργειας, πλην αυτής της βαλιστικής. Στα κουφώματα αυτά επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του σχεδιασμού κυρίως στην αυξημένη αντοχή των μηχανισμών ασφάλισης (κλειδώματος) των στροφέων (μεντεσέδων), τον τρόπο στερέωσής τους στα δομικά στοιχεία την ενίσχυση των ψευδοκασών και τον σχεδιασμό ειδικών διατομών αλουμινίου. Επίσης η ιδιότητα αυτών των κουφωμάτων ολοκληρώνεται με την επιλογή κατάλληλων πιστοποιημένων αντιβαλιστικών υαλοπινάκων ή και ταμπλάδων. Τα κουφώματα αυτά θα συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ ENV 1627

Πρόσθετος εξοπλισμός ασφαλείας

Ηχομονωτικά κουφώματαΠυράντοχα κουφώματα

Είναι τα κουφώματα που παρουσιάζουν αυξημένη αντίσταση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO13501-1 και διαθέτουν τα σχετικά πιστοποιητικά. Οι διατομές μπορεί να είναι ειδικού σχεδιασμού με αυξημένα τοιχώματα, με ή χωρίς πυράντοχο υλικό πλήρωσης των κοίλων τους με τα κατάλληλα παρεμβύσματα και τις πυράντοχες σφραγίσεις. Οι υαλοπίνακες είναι πυράντοχοι με τα σχετικά πιστοποιητικά. Όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας και ασφάλισης είναι πυράντοχα. Τα κουφώματα συνοδεύονται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά ως ενιαία σύνολα και φέρουν τις σημάνσεις πυραντοχής και CE.

Επιλέξτε το είδος και ξεκινήστε τον υπολογισμό

Άλλοι χρήστες αναζήτησαν

Σχετικά με την ασφάλεια;

Τι είναι τα κρύσταλλα laminate;

Από εξοπλισμό;

Έχω πρόσθετες επιλογές;

Θέλω χρώμα!

Είναι αλήθεια χωρίς επιβάρυνση;

Έχω χαθεί!

Θέλω απλές οδηγίες παραγγελίας

Πρόσφατα άρθρα

Load More Posts

Αποκτήστε το δικό σας Showroom

Καλέστε μας για πληροφορίες

Αξιόπιστοι προμηθευτές μας