Ηχομονωτικά κουφώματα

Τα κουφώματα αποτελούν οικοδομικά διαχωριστικά στοιχεία και ακολουθούν την λογική του υπολογισμού της ηχομείωσης (Αρ.12 του Κτηριοδομικού Κανονισμού). Η απαιτούμενη ηχομονωτική ικανότητα των κουφωμάτων, καθορίζεται στη μελέτη του Έργου.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι παρουσιάζουν αποκλίσεις στην ηχομείωση (άμεση σχέση με οικοδομικά στοιχεία), θα πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Σε όλα τα ηχομονωτικά κουφώματα, θα διαμορφώνεται αυξημένο διάκενο, μεγαλύτερο από 10mm. Αυτό θα πληρούται με ελαστικό υλικό σε βάθος 20mm από κάθε όψη. Σε περιπτώσεις μεγαλύτερου διάκενου, όλο το υπόλοιπο βάθος θα πληρούται με πετροβάμβακα ή ορυκτοβάμβακα πυκνότητας 40-50 kg/m3. Απαγορεύεται η χρήση σκληρού αφρώδους υλικού.

Υαλοπίνακες

Οι μονοί υαλοπίνακες δεν επιτυγχάνουν τον προβλεπόμενο από τη μελέτη δείκτη ηχομείωσης, κυρίως σε χαμηλές συχνότητες (125-500Hz).  Αυξανομένου του πάχους του υαλοπίνακα, ο σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης παρουσιάζει αμελητέα αύξηση.

Στους διπλούς υαλοπίνακες ο δείκτης ηχομείωσης εξασφαλίζεται κυρίως από την απόσταση μεταξύ των δύο υαλοπινάκων.  Γενικώς οι υαλοπίνακες θα είναι ανισοπαχείς με αναλογία 1:2 για το βέλτιστο ηχομονωτικό αποτέλεσμα. Το πλάτος του διάκενου όσο αυξάνεται τόσο βελτιώνεται η ηχομονωτική ικανότητα του κουφώματος και θα είναι τουλάχιστον 12mm.

Στην περίπτωση των τριπλών υαλοπινάκων ο δείκτης ηχομείωσης δεν ενισχύεται σημαντικά. Αυτό επιτυγχάνεται μόνον εάν το κάθε διάκενο έχει πλάτος πέραν των 50mm. Οπότε προτιμάται η χρήση διπλών υαλοπινάκων και η επιλογή τους είναι κρίσιμος παράγων και επιλέγεται ιδιαίτερα από τον Μελετητή.

Τοποθέτηση

Η επιλογή της κάσας του κουφώματος – τρόπος στερέωσης αποτελούν σημαντικούς ηχομονωτικούς παράγοντες. Στις περιπτώσεις ανοιγομένων παραθύρων η χρήση δύο κασών με απόσταση μεταξύ τους 10mm και άνω, προσφέρουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυξημένης απαίτησης, οι πολλαπλές επαφές κάσας – θυρόφυλλου με ειδικά ελαστικά παρεμβύσματα εξασφαλίζουν το βέλτιστο αποτέλεσμα. Στα παρεμβύσματα αυτά περιλαμβάνεται και η ειδική ηχοφραγή του διάκενου με το δάπεδο αν δεν υπάρχει κατωκάσι.

Σε χώρους υψηλής απαίτησης, συνιστάται τοποθέτηση διπλής θύρας, σε σημαντική απόσταση μεταξύ τους και χωρίς κανένα σημείο επαφής τους.

Αν τοποθετούνται επίπεδα στοιχεία (ταμπλάδες ) θα κατασκευάζονται από διπλό φύλλο οποιουδήποτε συμπαγούς υλικού με ενδιάμεσο στρώμα από ινώδες μονωτικό υλικό. Απαγορεύεται η χρήση σκληρού αφρώδους υλικού όπως πολυστερίνη, πολυουρεθάνη, αφρώδες ανακυκλωμένο γυαλί κ.λ.π. Τα υλικά και το πάχος του ταμπλά θα καθορίζονται στη μελέτη. Ο Μελετητής οφείλει να υπολογίζει την ηχομονωτική ικανότητα των στοιχείων πλήρωσης των κουφωμάτων (θυρών και παραθύρων) ανάλογα με την πυκνότητα των συνήθων υλικών.

Πηγή: Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00

Αποκτήστε το δικό σας e-showroom

Αξιόπιστοι προμηθευτές μας