Ενεργειακά κουφώματα

Ενεργειακά κουφώματα

Τα πλεονεκτήματα των θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων

Τα σύγχρονα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου έχουν υψηλές προδιαγραφές και αρκετά πλεονεκτήματα. Καλύπτουν πλήθος σχεδιαστικών απαιτήσεων για μικρά η μεγάλα ανοίγματα λόγω της στιβαρότητας των προφίλ αλουμινίου. Προσφέρουν ευελιξία με την δυνατότητα πολλών αξιόπιστων χρωματικών επιλογών και διχρωμίας ( εξωτερική-εσωτερική πλευρά). Το αλουμίνιο είναι οικολογικό προϊόν, φιλικό προς το περιβάλλον και σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν εκπέμπει επικίνδυνα αέρια. Αυτό καθιστά τα κουφώματα αλουμινίου άκαυστα και εναρμονισμένα με τους κανονισμούς αντοχής στην φωτιά.

Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη στα αρχιτεκτονικά προφίλ αλουμινίου είναι σημαντική στην βελτίωση των θερμομονωτικών τους ιδιοτήτων. Με τον όρο θερμοδιακοπή στα ενεργειακά κουφώματα, εννοούμε τη διακοπή της θερμογέφυρας (μεταφορά της θερμότητας).  Επιτυγχάνεται με το διαχωρισμό του προφίλ σε δύο μέρη και την απομόνωση της εσωτερικής από την εξωτερική επιφάνειά. Αποτέλεσμα, είναι η σημαντική μείωση της μεταφοράς ενέργειας από το εσωτερικό στο εξωτερικό περιβάλλον (ή και αντίστροφα).

Ξεκινήστε με τα παράθυρα
Παράθυρα αλουμινίου
Ηχομονωτικά κουφώματα

Πως λειτουργεί η θερμοδιακοπή

Το ρόλο της θερμοδιακοπής παίζει το πολυαμίδιο. Είναι ένα θερμοπλαστικό υλικό, εξαιρετικά «ευγενές» και σχετικά υψηλού κόστους, ενισχυμένο με ίνες υάλου σε ποσοστό περίπου 25%. Οι ίνες υάλου είναι ουσιαστικά η πανοπλία της λάμας (μπαρέτας). Με αυτό τον τρόπο ενισχύονται οι μηχανικές ιδιότητες του πολυαμιδίου το οποίο έχει χαμηλή θερμική αγωγιμότητα. Με το πολυαμίδιο μπορούν να κατασκευαστούν διατομές μειωμένου πάχους, χωρίς αυτό να αποβαίνει εις βάρος της ευστάθειας της τελικής κατασκευής. Η αύξηση του πλάτους προφίλ και πολυαμιδίου, μειώνει σημαντικά τη διερχόμενη θερμότητα από τη μάζα του υλικού.

Οι συντελεστές θερμοπερατότητας κυμαίνονται περίπου από 1,8 έως 3,0 W/m2K. Αυτό έρχεται να ενισχυθεί περαιτέρω με την προσθήκη αφρώδους θερμομονωτικού υλικού στο χώρο μεταξύ των πολυαμιδίων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται συντελεστές 1-1,8 W/m2K, ενώ έχουν αναφερθεί και συντελεστές μικρότεροι της μονάδας. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της θερμοδιακοπής για τα ενεργειακά κουφώματα είναι η μείωση της συμπύκνωσης υδρατμών.

Η χρήση υαλοπινάκων μεγαλύτερου πάχους (διπλοί ή τριπλοί) συμβάλλει θετικά στην θερμομόνωση και στην ηχομόνωση που προσφέρει το κούφωμα. Πρόσθετα, η χρήση ελαστικών παρεμβυσμάτων βελτιώνει τη θερμομόνωση, την αεροστεγανότητα και την υδατοστεγανότητα.

Δείτε τις Μπαλκονόπορτες
Μπαλκονόπορτα Αλουμινίου
μπαλκονόπορτες

Τα σύγχρονα κουφώματα στην πράξη

Παράδειγμα κατοικίας που βρίσκεται στη ζώνη Β (π.χ. Αττική).

Έχει 4 μπαλκονόπορτες διαστάσεων 1,20×2,20 με έτος κατασκευής το 1980. Η αντικατάσταση αυτών με νέες αλουμινίου με θερμοδιακοπή μπορούν επιφέρουν τα εξής αποτελέσματα:

1) εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 30%/έτος (~1900kWh)

2) εξοικονόμηση χρημάτων περίπου 600€/έτος από τις δαπάνες ψύξης και θέρμανσης.

3) μείωση των εκπομπών CO2 περίπου 1570 Kg/έτος

Άρθρο του κ. Θ. Παγιάτη Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών.

Πόρτες υψηλής θερμομόνωσης
Θερμομονωτικές πόρτες

ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 (Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές)

Θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου

Τα θερμομονωτικά κουφώματα τοποθετούνται στις εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων καθώς και σε εσωτερικούς τοίχους μεταξύ χώρων κύριας χρήσης και μη θερμαινόμενων μη θερμομονωμένων χώρων.

Με τον όρο «θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου» νοούνται τα ολοκληρωμένα συστήματα με τους υαλοπίνακες ή και τα αδιαφανή επίπεδα στοιχεία πλήρωσης των διακένων των πλαισίων ως ενιαία σύνολα, που παρέχουν θερμομονωτική δυνατότητα στον βαθμό που απαιτείται από την γεωγραφική περιοχή και το υψόμετρο όπου ανεγείρεται το έργο. Οι θερμομονωτικές απαιτήσεις των κουφωμάτων καταγράφονται στη μελέτη του έργου αφού υπολογισθούν από τον μελετητή σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες ελληνικούς κανονισμούς.

Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς, είναι κρίσιμη προκειμένου το κτήριο να παρουσιάζει τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων).

Οι κλιματικές ζώνες που διαιρείται η Ελλάδα, όπως αναφέρονται στους ισχύοντες κανονισμούς, σε συσχετισμό με το υψόμετρο της περιοχής του έργου δίδουν τις ελάχιστες τιμές για την απαιτούμενη ενεργειακή απόδοση.

Ο ιδιοκτήτης δικαιούται την αναβάθμιση της ζώνης προκειμένου να έχει βέλτιστο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την θέρμανση και τον κλιματισμό. Σε συνεργασία με το μελετητή καθορίζονται στις περιγραφές και τα σχέδια της μελέτης οι επιπλέον απαιτήσεις θερμομόνωσης αφού εκτιμηθούν τα δεδομένα στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) με την ελάχιστη και μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία και τους επικρατούντες ανέμους, κατά τις θερμές και ψυχρές εξάμηνες περιόδους του έτους.

Κατά το σχεδιασμό των θερμομονωτικών κουφωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των θερμογεφυρών και την αντιμετώπιση συμπυκνωμάτων (υδρατμών) που δημιουργούνται στην εσωτερική επιφάνεια, στην περίπτωση σημαντικής διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ έξω και έσω χώρου.

Για τους λόγους αυτούς στα θερμομονωτικά κουφώματα συνιστάται η χρήση, διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων και θερμομονωτικών ταμπλάδων.

Αποκτήστε το δικό σας e-showroom

Αξιόπιστοι προμηθευτές μας